Chefredaktør Troels Mylenberg

“Hvis man er flygtning i Danmark, skal man have et ordentligt liv, og i det ligger, at man kan bruge sig selv og sine kompetencer.

Det vil jeg gerne bidrage til. For jeg er sikker på, at vi alle går glip af væsentlige ressourcer, som kommer hele samfundet til gavn, hvis vi ikke møder hinanden og får skabt de rette kontakter. Mellem flygtninge og mulige arbejdsgiver, ja mellem mennesker.

Det er, hvad det handler om.”

Virksomhedens navn: Jysk Fynske Medier
Etableringsår: 2015
Antal ansatte: 1.700
Adresse: Bugattivej 8, 7100 Vejle
Kontakt: kontakt@jfmedier.dk
Tlf.: 7585 7788

Web: Jysk Fynske Medier