Administrerende Direktør Jarl Freiesleben

“Flygtninge er ikke bare flygtninge. Det er mennesker med viljestyrke, som ønsker at bidrage til samfundet og klare sig selv. Det er de vant til. At komme til Danmark, hvor der for de nyankomne er ukendte regler og kutymer, kræver starthjælp.

Det kan vi give som mentorer. Både som samfund og mentorer er det dog særdeles vigtigt, at vi ikke giver “fisken”, men “fiskestangen”, så initiativ og indsats bliver bibeholdt.”

Virksomhedens navn: Mac Baren Tobacco Company A/S
Etableringsår: 1826 – i familiens eje siden 1887
Antal ansatte: 150
Adresse: Porthusvej 100, 5700 Svendborg
Kontakt: headoffice@mac-baren.com
Tlf.: 6322 5200

Web: Mac Baren Tobacco Company A/S