Partner Hans-Erik Schou

“Vores samfund er i høj grad udfordret både med at finde kvalificeret arbejdskraft og integrere flygtninge. Ved aktivt at hjælpe flygtningene til hurtigere at blive arbejdsparate i det danske samfund, vender vi udfordringerne til fordele for begge parter.

Det bør vi som erhvervsfolk med store netværk medvirke til. Det er til gavn for både samfund, erhvervsliv og ikke mindst livskvaliteten for de mennesker, der kommer til landet, og som gerne vil yde en indsats.”

Virksomhedens navn:KAR+CO
Etableringsår: 2015
Antal ansatte: 12
Adresse: Fynsvej 9, 5500 Middelfart
Kontakt: Partner Hans-Erik Schou

Web: KAR+CO