Idéen

3P er et virksomhedsnetværk bestående af erhvervsmentorer med to formål: 1. hjælpe flygtninge i beskæftigelse, uddannelse eller med at starte egen virksomhed. 2. styrke virksomhedernes strategiske og operative kapacitet med hensyn til rekruttering, ansættelse og fastholdelse af flygtninge som arbejdskraft. Virksomhedsnetværket skal 1. være prestigefyldt – dvs. bestå af ressourcestærke og fremtrædende erhvervsfolk. 2. være permanent – ikke afhængig af tidsbegrænsede pulje- og projektmidler. 3. køres professionelt – dvs. med resultatfokus og løbende kvalitetsudvikling.

Hvad skal erhvervsmentorerne?

1. Være mentor mindst én gang. Et mentorforløb består af 20 timer, som afvikles indenfor en periode på 6 måneder. 2. Deltage i et forberedende møde, hvor opgaven som mentor bliver specifiseret og forventningerne til opgaven afstemt. 3. Corporate Volunteering (frivillig i arbejdstiden).

Hvad får erhvervsmentorerne?

1. Coaching/sparring i forhold til det konkrete mentorforløb. 2. Strategisk og operativ rådgivning til rekruttering, ansættelse og fastholdelse af flygtninge som arbejdskraft. 3. Netværksarrangementer, hvor mentorerne udveksler erfaringer med hinanden, og bliver opdateret med den seneste udvikling indenfor beskæftigelsen blandt indvandrere og flygtninge: ny viden, best practice m.v.

Organisation

  1. Projektet er støttet økonomisk af Industriens Fond, jf. www.vi-mangler-haender.dk
  2. Projektet er ejet af Foreningen Erhvervsintegration Nord, hvis bestyrelse også udgør styregruppen for projektet:
  • Formand Jørn Svendsen – indehaver, Skulpturstøberiet
  • Torben Madsen – fabrikschef, Scandinavian Brake System A/S
  • Henrik Nielsen – 1. viceborgmester (K) og formand for erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalget, Svendborg Kommune
  • Tonni Hansen – formand, LO- og 3F Sydfyn
  1. Projektet arbejder sammen med forskellige partnere. Det drejer sig om jobcentrene i Svendborg, Odense, Nordfyns og Ærø Kommuner, Lær Dansk i Svendborg og Odense, Fællessekretariatet for Boligsocial Helhedsplan, Skovparken og Jægermarken (BSB Svendborg og Svendborg Andels-Boligforening) samt Foreningen Nydansker.
  1. Den daglige projektledelse varetages af Hans Lassen fra konsulentfirmaet Sisyfos, jf. www.sisyfos.org.