Evaluering af 3P Mentornetværket

3 P Mentornetværket er blevet eksternt evalueret af konsulentfirmaet LG Insight. Det er en evaluering, som vi i 3P Mentornetværket kan være rigtig stolte af. Konklusionen er, at succeskriteriet er indfriet. Ca. 73 pct. af flygtninge er kommet i ordinær beskæftigelse eller er startet på en uddannelse, hvilket er en høj- beskæftigelses- og uddannelseseffekt. En…

Netværksmøde i Den Blå Kirke

Den Blå Kirke i Svendborg var den 28. marts 2019 rammen om et møde i 3 P Mentornetværket. På mødet, der blev holdt under overskriften: ”Når der kommer flygtninge, kommer der også ressourcer”, blev der holdt to oplæg. Oplæg af Ammar Al-Temimi Det første oplæg kom fra  Ammar Al-Temimi, Administrerende direktør, AB Clausen Rådgivende Ingeniører…

Netværksmøde hos Lær Dansk Sydfyn

Der var netværksmøde torsdag den 30. august 2018 hos Lær Dansk Sydfyn. Efter et velkomstoplæg fra Sanne Simonsen, leder af Lær Dansk Sydfyn, kom der oplæg fra to virksomheder med omfattende erfaringer med at beskæftige flygtninge og indvandrere. Det første oplæg blev holdt af Torben Madsen, fabriksdirektør Sbs Friction A/S, og det andet af Mogens Lindhard,…

Netværksmøde på Svendborg Erhvervsskole

Torsdag den 25. januar 2018 holdt 3 P Mentornetværket netværksmøde på FOOD, som er Svendborg Erhvervsskoles fødevareafdeling. Allan Kruse, administrerende direktør for Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier holdt oplæg om, hvor skolen er henne lige nu, og hvor den er på vej hen. Alle er enige om, at virksomhederne kommer til at mangle faglært arbejdskraft. En…

Netværksmøde i Svendborgs Ghetto

Torsdag den 24. august 2017 holdt 3 P Mentornetværket netværksmøde i Skovbyhus, beboerhuset i Byparken/Skovparken, som er et boligområde i Svendborg, der er på regeringens ghettoliste. Vicepresident Henrik Frøkjær, IBM Danmark, holdt oplæg om sine erfaringer, både med selv at være erhvervsmentor for en flygtning og som ambassadør for IBM´s erhvervsmentorindsats for flygtninge. Endvidere fortalte…

Antal danskere i den erhvervsaktive alder falder meget mere på Sydfyn end på landsplan

I disse år bliver der færre danskere i den erhvervsaktive alder. De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at dette fald er ekstra stort på Sydfyn. Hvor faldet på landsplan fra 2008 til 2015 har ligget på ca. 3 %, har det på Sydfyn været på ca. 9 % – dvs. tre gange så stort.…