Torsdag den 25. januar 2018 holdt 3 P Mentornetværket netværksmøde på FOOD, som er Svendborg Erhvervsskoles fødevareafdeling.

Allan Kruse, administrerende direktør for Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier holdt oplæg om, hvor skolen er henne lige nu, og hvor den er på vej hen. Alle er enige om, at virksomhederne kommer til at mangle faglært arbejdskraft. En bidrag hertil er at få flere flygtninge og indvandrere i gang med en faglig erhvervsuddannelse.

Herefter blev videoen om Walids vellykkede mentorforløb I 3 P Mentornetværket vist for første gang. Walid er en syrisk flygtning fra Aleppo med en BA i økonomi. Han fik asylophold på Ærø og er i dag (foråret 2018) flyttet til Odense, hvor han går på GIF. Det er en uddannelse på 1 år, hvor flygtninge og indvandrere gøres klar til at kunne starte på en videregående uddannelse i Danmark. Hans mentor har været Christel Munk Pedersen, salgsdirektør, Sbs Friction A/S. Videoen fungerer samtidig som en præsentationsvideo af 3 P Mentornetværket.

Efter fremvisningen var der mulighed for at stille spørgsmål til Walid og dermed få et indblik i, hvad han havde oplevet og gjort, inden mentorforløbet startede op. På mødet var der enighed om, at der er flere grunde til, at det er gået Walid godt i Danmark. Han havde mødt og tilvalgt en lang række mennesker, der havde hjulpet ham godt på vej. Han havde valgt Danmark til. Han havde og har en personlighed (nysgerrig, omstillingsparat, ansvarlig, venlig, lun, initiativrig, loyal, flittig, vidende, optimistisk, omgængelig, ydmyg, humor, ambitiøs m.v.), som alt sammen har været et meget stort aktiv.

Han har knoklet med at lære dansk og den danske kultur at kende. Og endelig havde startopholdet på Ærø med den meget tætte kontakt til lokalsamfundet hjulpet ham godt på vej. Den afgørende forskel, som mentorforløbet førte med sig, var, at Walid fik en tro på, at han har en god fremtid i Danmark, at han har kompetencer og ressourcer, der er en gevinst for det danske samfund, og at der blev lagt en hel konkret plan for hans fremtid i Danmark.