Der var netværksmøde torsdag den 30. august 2018 hos Lær Dansk Sydfyn. Efter et velkomstoplæg fra Sanne Simonsen, leder af Lær Dansk Sydfyn, kom der oplæg fra to virksomheder med omfattende erfaringer med at beskæftige flygtninge og indvandrere.

Det første oplæg blev holdt af Torben Madsen, fabriksdirektør Sbs Friction A/S, og det andet af Mogens Lindhard, Senior Manager. Grundfos A/S. Begge oplægsholdere havde fået til opgave at komme med de tre vigtigste råd til virksomhederne, når de ansætter flygtninge.

Som det fremgår af deres powerpoints, som kan downloades nederst, lå deres anbefalinger meget tæt på hinanden, f.eks. fremhævede de begge to vigtigheden af forventningsafstemning inden ansættelsen og sikring af den løbende opfølgning efter ansættelsen.

Sami, syrisk flygtning – som har haft Per Buch, koncernchef Halberg A/S, som mentor – kom på mødet med sine tre gode råd til virksomhederne:

1) Vær lidt mere åbne omkring kulturforskelle,
2) Brug især i starten et simpelt sprog og lav en liste over nyttige ord og
3) Pas på med for lange praktikperioder. Ellers vil flygtninge får en oplevelse af, at de kun leverer gratis arbejdskraft.

Download PowerPoints i PDF-format

Torben Madsen, SBS Friction A/S

Mogens Lindhard, Grundfos A/S