Erhvervsintegration Nord

Erhvervsintegration Nord, som står bag og ejer projektet ”3 P Netværket”, er en forening, der blev dannet i 2002. Initiativtagerne til foreningen var private virksomheder i det nordlige industriområde i Svendborg, deraf navnet Erhvervsintegration Nord. Foreningen blev dannet i forlængelse af et banebrydende integrationsprojekt, som ovennævnte private virksomheder sammen det daværende Socialt Netværk – Fyn og tre daværende sydfynske kommuner (Svendborg, Egebjerg og Gudme Kommuner) tog initiativ til. Projektet foregik ude på virksomhederne og var først og fremmest kendetegnet ved følgende fire hovedelementer:

  • For det første en daglig vekselvirkning mellem sprogundervisning og praktik.
  • For det andet mentorordninger – og det var før, de blev en del af arbejdsmarkedslovgivningen.
  • For det tredje certifikatet som industri- og servicemedarbejder, som dokumenterede de personlige og sociale kompetencer, som praktikanterne opøvede i løbet af praktikperioden.
  • Og endelig for det fjerde hovedpersonbegrebet, dvs. opfattelsen af, at det i sidste ende er flygtningene og indvandrerne selv, der skal skabe deres egen fremtid på arbejdsmarkedet, selvfølgelig med hjælp og støtte fra omgivelserne.

Projektet blev så stor en succes, at foreningen helt frem til 2010 havde en driftsaftale med Svendborg kommune. Igennem de 8 år blev der henvist ca. 150 personer til forløb ved Erhvervsintegration Nord, og ca. 2/3 af dem blev afsluttet som selvforsørgende. Projektet fik også landsdækkende opmærksom og daværende integrationsminister Bertel Haarder skrev i maj 2003, ”at hvis alle tænkte og gjorde som i Svendborg, Egebjerg og Gudme, så var integrationsproblemet ikke noget problem”. Det var i forordet til den metodehåndbog, som foreningen udgav med en lang række anbefalinger til, hvordan integrationen kan styrkes på virksomhederne. I 2007 stiftede foreningen SuccesPrisen på 10.000 kr., som frem til 2010 blev givet til flygtninge og indvandrere, der havde gjort en aktiv og målrettet indsats for at blive selvforsørgende. I samme periode blev der også uddelt en SuccesPris i form af statuetten ”Kom skal vi danse” til virksomheder, der havde gjort en særlig indsats for at integrere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet.