Bliv mentor for en flygtning

Mentorens opgave er at

  • stille sit eget netværk samt lokale/regionale kendskab til brancher og virksomheder til rådighed for menteen
  • formidle kulturen og uskrevne regler på det danske arbejdsmarked
  • give en bredere vejledning i karrierevalg og –strategi
  • give konkret support til jobansøgning (CV, brug af/udvidelse af menteens eget netværk m.v.)
  • være tovholder på mentormøderne, få samlet op og konkluderet ved deres afslutning, herunder beskrivelse af den opgave, som menteen skal arbejde med indtil næste møde

Mentor har ingen forberedelse til mentormøderne.

Tilmelding

Hvis man er interesseret i at være erhvervsmentor, udfyldes og sendes følgende formular, hvorefter man vil blive kontaktet af projektleder Hans Lassen.