Bliv mentee og få en erhvervsmentor

Menteen er en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning, som

1. har en uddannelse eller på anden måde kompetencer udover det sædvanlige
2. er motiveret for at komme i beskæftigelse, gennemføre en uddannelse eller starte egen virksomhed
3. i stand til at formidle egne erfaringer, kompetencer, udfordringer og ønsker til mentorforløbet
4. åben overfor at modtage nye input
5. parat til at arbejde aktivt mellem mentormøderne

En mentee kan både være ledig og i beskæftigelse. I sidstnævnte tilfælde forudsætter det, at menteen er overkvalificeret til jobbet.

Tilmelding

Hvis man som flygtning eller familiesammenført til en flygtning er interesseret i at få en erhvervsmentor, udfyldes og sendes følgende formular, hvorefter man vil blive kontaktet af projektleder Hans Lassen.